Vi finns till för din information.

Med BaseCenter ser vi till att dina databaser, informationsplattformar och integrationer alltid fungerar - dygnet runt, året om!

Kontakta mig!

BaseCenter

Säkert, flexibelt och personoberoende

Förebygga, inte åtgärda fel

Vi jobbar förebyggande och hittar symtom och felkällor (och övervakar dessa) innan felen uppstår.

Garanterade tider

Dygnet runt, året om finns vi tillgängliga. Vår 24/7 jour har varit öppen i 100.000 timmar i sträck (sedan 2006).

Tydligt ansvar

En kontaktpunkt – vi tar hand om resten. Oavsett om det gäller Oracle, MSSQL eller en open source-databas.

Kompetens & resurser

Vi ansvarar för att du, månad för månad, alltid har rätt kompetens i tillräcklig omfattning. BaseCenter finns i Sverige och arbetet utförs av svensktalande seniora DBA:er.

Personoberoende

Ni har en primär teknisk kontaktperson hos oss, men blir inte beroende av en person. Alla i vårt BaseCenter team är insatta i er plattform och kan utföra alla åtgärder.

Stabila dokumenterade plattformar

Vi jobbar kontinuerligt med att hitta grundorsakerna till de problem som uppkommer och upprätthåller alltid en aktuell och relevant dokumentation.

Kostnadseffektivt

Kostnaden för vår DBA-jour delas mellan alla våra kunder och blir ca fem gånger billigare än om du skulle bygga upp den själv.

Idag driftar vi cirka …

2500

SQLServer

800

Oracle

250

MySQL

50

PostgreSQL

3 steg till BaseCenter

Vägen till en stabil informationshantering

Gruppering

Vi grupperar och inventerar åtagandet utifrån komplexitet – antal plattformar/databaser, transaktionsmängder, integrationer och flöden. Tillsammans med er identifierar vi återkommande problem och analyserar felkällor.

Tillgänglighet

Vilken tillgänglighet behöver ni? Kontorstid? 24/7? Annat SLA? Tillsammans med er hittar vi fram till relevanta checklistor och lämpliga övervakningspunkter.

Behov av underhåll och teknisk förvaltning

Vi gör tillsammans en bedömning av vilket kontinuerligt underhåll och vilken teknisk förvaltning som krävs för plattformen.

Kostnaden för 24/7-beredskapen delas mellan alla våra kunder

Eftersom vår jour delas av alla våra kunder blir kostnaden för er ca 4-5 gånger lägre jämfört med om ni skulle bygga upp en egen jour.

Minst 5 gånger lägre beredskapskostnad

  • BaseCenter™, 70 kr/tim

  • 18
  • Egen regi, 382 kr/tim (kollektivavtalad anställd, 45.000 kr/mån)

  • 100

Prisuppgift, tack!

Steg 1 av 3

  • Mina databaser är av typen