Vad våra kunder säger

Till syvende och sist är det våra kunders åsikter som visar vilka vi är och vad vi står för

Kontakta mig!

”Our relationship with Upbase is built on transparency, trust and communication. We see Upbase as a reliable partner who always offer high valued competence and a straight forward approach.”

  • Cathrine Allberg,
  • Tradedoubler

”Den personoberoende spjutspetskompetens som vi får 24/7 ifrån Upbase är otroligt viktig för oss.”

 

 

  • Pär Häggdahl,
  • Ebuilder

”BaseCenter är perfekt för oss som inte har behov av en heltids-DBA, men behöver kvalificerad hjälp snabbt.”

  • Benjamin Ernryd,
  • Frösunda

”Upbase har, på ett effektivt och ansvarstagande sätt, hjälpt oss med drift och förvaltning under snart ett decennium.”

  • Henrik Sköldberg,
  • Jernhusen

”Upbase fantastiska support och leveransförmåga är något jag använt mig av som exempel gentemot flera leverantörer som en form av drömscenario.”

  • Johan Jartelius,
  • Roxtec
Texteditor med kod

Spjutspetskompetens tillgänglig 24/7

”Vi är ett bolag som har stort behov av att ligga i framkant och en av våra framgångsfaktorer är att undantagslöst vara up-and-running alla dygnets timmar. 

I 10 års tid har Upbase levererat i stort sett alla våra databastjänster.

Vårt samarbete ger oss både tekniska specialister och rådgivare och med tjänsten BaseCenter så övervakas och hanteras den löpande databasdriften dygnet runt.

Utöver deras generella tekniska kompetens så ser vi även ett stort mervärde i att de sätter sig in i och hanterar det som är unikt och speciellt i våra tillämpningar.”

Per Häggdahl, Ebuilder