Integritetspolicy

Vilka uppgifter lagrar vi?

  • Vi lagrar de uppgifter som ni angivit i våra kontaktformulär i syfte att komma i kontakt med dig. Uppgifter som lagras är namn, företag, telefonnummer, epost-adress och eventuellt databastyp och -antal.

Ändamål med insamlingen?

  • Ändamålet med lagringen är endast för att komma i kontakt med dig. Uppgifterna används ej till några andra syften om inte separat samtycke inhämtats för dessa syften.

Hur tar du del av den lagrade informationen?

  • Maila web@upbase.se så skickar vi de uppgifter vi har lagrade om dig

Så raderar eller rättar du information?

  • Maila web@upbase.se och meddela att du vill att vi skall radera dina kontaktuppgifter så raderar vi dessa inom tre arbetsdagar. 

Så användningsbegränsar du information eller återkallar ditt samtycke

  • Maila web@upbase.se och meddela att du vill återkalla ditt samtycke till att vi lagrar information om dig. Vi raderar då informationen inom tre arbetsdagar.

Period som uppgifterna lagras

  • Dina kontaktuppgifter lagras hos oss i maximalt sex månader och raderas därefter. Undantaget ifrån detta är om vi alltjämt har en kontinuerlig och pågående kontakt.

Konktaktinformation till personuppgiftsansvarig