Konsultuppdrag

Analys och planering

Fundamenta i ett lyckat projekt är ordentlig analys och sund projektledning

Tidigt i projekten

Vi är ofta inne tidigt i projekt och stöttar med tekniska analyser och planering, projektledning och tekniskt stöd.

Projektledning

Ordning och reda + sunt förnuft är nog den “projektmetod” som främst präglar våra projektledare och tekniska projektledare.

Parallellt med det är vi vana och kunniga i att driva agila team och är ofta kittet mellan verksamhet och IT.

Vår syn utgår ifrån teamet och teamets välmående och vår förmåga att kratta manegen för dem är mycket viktigare än vilken metod eller modell man valt att arbeta efter.

Vi är ofta inblandade tidigt i projekten och vi är duktiga på att ifrågasätta ROI och identifiera risker och utmaningar.

Databasanalys

Vi genomför analyser utifrån olika utmaningar och frågeställningar såsom prestanda, säkerhet, redundans, licensiering och kostnad.

Inte sällan behöver analyserna också kombineras till en helhet, till exempel i form av ett förberedande arbete inför en migrering eller konsolidering av plattformar.

Våra seniora DBA:er och projektledare är raka och tydliga och duktiga på att identifiera alternativa scenarion och tänka utanför boxen. Det är oftast i den här fasen vi identifierar eventuella områden som faktiskt måste testas i en “proof of concept”.

Cloud readiness

Resan till molnet är ofta lång och krokig. Potentialen i molnet kan vara fantastiskt, men det händer regelbundet i våra uppdrag att den faktiskt inte riktigt går att motivera.

I våra cloud readiness-uppdrag utreder vi potential, utmaningar och risker och tar fram handlingsplaner för flytt av DB-plattformar från on-prem till molnet.

“Potentialen i molnet kan vara fantastisk, men det händer regelbundet i våra uppdrag att den faktiskt inte riktigt går att motivera.”

 • Rafael Gonzalez,
 • VD och projektledare

Kontakta mig!

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .