Konsultuppdrag

Drift

Dygnet runt, året om och proaktivt för att minska teknisk skuld

Väloljat eller osmort?

En robust och fungerande drift där personoberoende råder, och där gruppen alltid jobbar för att hitta rotorsakerna istället för att bara behandla symtomen. Det gör skillnad!

Övervakning

Vi hjälper dig skapa proaktiv övervakning av databaserna med hjälp av bland annat tröskelvärden. Så långt som möjligt lyckas vi då förebygga fel, snarare än åtgärda dem när de väl har inträffat.

Vi är experter på hur databasplattformar, tjänster och integrationer bäst övervakas och kan de flesta övervakningsplattformarna på marknaden idag.

Backup/recovery

Vi är experter på att skapa ändamålsenliga, tillförlitliga och övervakade rutiner för backup och recovery. Vi sätter en ära i att kontinuerligt genomföra restoretester för att hundraprocentigt veta att verksamhetskritisk data är säkerställd.

Genom vår initiala uppsättning alternativt verifiering av befintliga backup/recovery-rutiner garanterar vi att databaser och system kan återställas både från arkivloggar eller band när allvarligare fel inträffar.

Optimering

Vi på Upbase har lång erfarenhet av att optimera prestanda i informationsplattformar.

Vi hjälper er att identifiera flaskhalsar och analysera vilka åtgärder som krävs och genomför därefter nödvändiga optimeringar. 

Databaskonfiguration

Vi hjälper dig att optimera dina konfigurationer inom Oracle, SQLServer, MySQL och PostegreSQL.

Vi har lång erfarenhet hur databasinstallationer och konfiguration av dessa ska göras för att skapa förutsättningar för en stabil drift och lägga grunden för en enklare förvaltning.

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .