Konsultuppdrag

Teknisk design

Teknisk design av databasplattformar, integrationer och datamodellering

Designen ställer saken på sin spets.

En väl genomförd design, oavsett vad den handlar om, konkretiserar ofta logik i verksamheten som har förbisetts och ställer saker därmed ofta på sin spets.

Plattformsdesign

Vi har lång erfarenhet av att designa databasplattformar där avvägningar oftast skall göras avseende säkerhet, prestanda, integration och pris.

Vi är experter på konsolidering av plattformar från fler till färre och identifierar i design hur risken för teknisk skuld ska minimeras.

Datamodellering

Vi hjälper er med datamodellering för olika tillämpningar, applikationer och datawarehouses.

Datamodellering är ett typexempel på aktivitet där verksamhetslogiken och verksamhetens definitioner (till exempel “Vad är en kund?”) blir synliggjorda och lösta – vi faciliterar diskussionen, utför modelleringen och hjälper er framåt!

Machine Learning

Machine Learning och AI går inte att bortse från längre. Det är inte bara ett framtidsscenario idag, utan en realitet och en potential som era konkurrenter strax kommer att försöka utnyttja.

Med tanke på all information som finns, hanteras och förändras i ett normalt företag idag så är de potentiella tillämpningarna många.

Rätt utnyttjat kan Machine Learning ge er svaret på vad omsättningen kommer att bli om tre månader, hur många nyregistrerade användare ni kommer att få under ett visst datumintervall eller hur många röda t-shirts som kommer att säljas ett visst datum. Allt detta baserat på mönster i historiskt data, mer eller mindre osynligt för det mänskliga ögat.

Vi hjälper er att tekniskt bygga lösningar för att extrahera och kombinera era datakällor och applicera AI och Machine Learning på det.

Hur kan vi hjälpa dig?

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .