Konsultuppdrag

Underhåll och förvaltning

Kontinuerligt minska teknisk skuld i plattformarna

Framåtlutad kontroll eller brandkårsutryckningar?

Att förvalta informationsplattformar och hantera data ligger vi vårt DNA.

Data Management

I takt med att datamängderna ökar blir förvaltningen av data mer komplicerad.

Det är viktigt att man både verksamhetsmässigt, men även tekniskt, skapar förutsättningar för att effektivt hantera, vidareutveckla och på bästa sätt nyttja all information inom företagets domäner.

Hälsokontroll

Vi genomför hälsokontroller på era databaser och hittar flaskhalsar, säkerhetsbrister eller besparingspotential.

I vårt arbete tittar vi till exempel på hur förbättringar kan ske kring:

 • Patchanalyser för operativsystem och databaser
 • Löpande prestandaanalyser
 • Uppsättning av drift- och testmiljöer
 • Utrymmesplanering, databas och server
 • Användarhantering (nya användare och rättigheter)
 • Utökad "Trace" för support vid applikationsutveckling

Uppgraderingar

En viktig del i en framåtlutad teknisk förvaltning är att kontinuerligt genomföra patchningar och uppgraderingar av plattformarna.

Många säkerhetsluckor täpps kontinuerligt till och teknisk skuld minimeras om det arbetet sker kontinuerligt inom den tekniska förvaltningen. En viktig arbetsuppgift hos oss är att ständigt bevaka information om nya uppgraderingar och göra bedömningen om de behöver appliceras hos er.

Migreringar

Vi har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar.

I migreringsarbetet finns många fällor. Det är viktigt att genomföra en ordentlig analys och i många fall även några “proof of concept” för att konkret testa användningsfall och konfigurationer som teoretiskt inte går att bevisa.

Vi har, i princip, genomfört migreringar i alla tänkbara kombinationer mellan DB2, Oracle, SQL Server samt MySQL och PostgreSQL.

Kontakta mig!

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .