Teknikområde

MongoDB och NoSQL

Upbase driftar både SQL och NoSQL och vi är särskilt förtjusta i MongoDB

MongoDB och NoSQL

NoSQL-plattformarna behöver också drift och omvårdnad, och vi är ensamma i Sverige (tror vi) om att hantera både SQL och NoSQL dygnet runt, året runt.

Vi är speciellt duktiga på MongoDB-implementationer och konfiguration av lastbalansering, replikering och indexering men jobbar även med andra NoSQL-plattformar som exempelvis Cassandra.

Använder du NoSQL kan vi hjälpa med:

Migrering

Vi har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar.

Plattformsdesign

Vi har lång erfarenhet av att designa databasplattformar för Oracle, MSSQL, MySQL där avvägningar oftast ska göras avseende säkerhet, prestanda, integration och pris.

Övervakning

Vi hjälper dig skapa proaktiv övervakning av databaserna med hjälp av bland annat tröskelvärden. Så långt som möjligt lyckas vi då förebygga vi fel, snarare än att behöva åtgärda dem när de väl har inträffat.

Hur kan vi hjälpa dig?