Teknikområde

MySQL

Vi älskar öppen källkod och har jobbat med MySQL i snart 15 års tid.

MySQL

Mycket har hänt sedan 23 maj 1995 då den första versionen av MySQL släpptes. Idag är MySQL och dess dialekter (såsom MariaDB), den databashanterare byggd på öppen källkod som är mest spridd över världen.

MySQL används av globala giganter såväl som av småföretag, organisationer och privatpersoner.

Vi på Upbase har jobbat med MySQL sedan 2006 och version 5, och vi hjälper ett stort antal kunder med deras MySQL-implementationer både i konsultuppdrag och i fasta drifts- och förvaltningsåtaganden (se BaseCenter).

Använder du MySQL kan vi hjälpa dig med:

Migrering

Vi har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar.

Databasanalys

Vi genomför analyser utifrån olika utmaningar och frågeställningar som prestanda, säkerhet, redundans och licensiering.

Plattformsdesign

Vi har lång erfarenhet av att designa databasplattformar för Oracle, MSSQL, MySQL där avvägningar oftast ska göras avseende säkerhet, prestanda, integration och pris.

Övervakning

Vi hjälper dig skapa proaktiv övervakning av databaserna med hjälp av bland annat tröskelvärden. Så långt som möjligt lyckas vi då förebygga vi fel, snarare än att behöva åtgärda dem när de väl har inträffat.

Hur kan vi hjälpa dig?