2019-06-18

Oracle

Oracle 19c test

Nu har vi äntligen fått "tummen ur" och testat 19c på Docker

Oracle 19c test

Skomakarens barn osv... men nu har vi äntligen, under våren, fått "tummen ur" och testat Oracle 19c på Docker.

Docker är en "Platform as a Service" tjänst som gör det enkelt att virtualisera en server lokalt på din laptop för att där kunna testa t ex Oracle eller andra databaser/verktyg/system.

I nedan redogör Alexander på Upbase för lite "tips och tricks" om du vill testa detta själv.

Har du frågor eller funderingar så tveka inte att höra av dig!

1. Installera Docker

# Testat på MacOS

# Ladda ner och starta Docker desktop

mkdir -p /dockerfiles/19.3.0

cd /dockerfiles

mkdir oradata/

chmod a+w oradata/

wget https://github.com/oracle/docker-images/archive/master.zip

unzip master.zip

2. Installera Oracle

# Ladda ner databas från oracle.com till folder /dockerfiles/19.3.0/LINUX.X64_193000_db_home.zip

# Bygg Docker image

./buildDockerImage.sh -v 19.3.0 -e

# Starta containern

docker run --name database_19.3.0-ee -p 1521:1521 -v /dockerfiles/oradata/ oracle/database:19.3.0-ee &

# sys lösen listas i output:en

ORACLE PASSWORD FOR SYS, SYSTEM AND PDBADMIN: ****

# Nu kan man logga in i databasen genom att först logga in i containerns shell:

    Alexanders-MacBook-Pro:Downloads alex$ docker exec -it d0abe59d3390 /bin/bash

    [oracle@d0abe59d3390 ~]$ export ORACLE_SID=ORCLCDB ; sqlplus / as sysdba 

    SQL*Plus: Release 19.0.0.0.0 - Production on Tue Jun 18 06:53:15 2019

    Version 19.3.0.0.0

    Copyright (c) 1982, 2019, Oracle.  All rights reserved.

    Connected to:

    Oracle Database 19c Enterprise Edition Release 19.0.0.0.0 - Production

    Version 19.3.0.0.0

    SQL> 

 Övrigt

# Bra-att-ha kommandon

# Vilka containers körs?

docker ps -a

# Ta bort en container

docker rm

# Starta om en container

docker restart

Logga in i shellet i containern:

docker exec -it /bin/bash

# Visa loggen för en container

docker logs

# Mvh Alex

”Kul, smidigt och relativt straight forward att testa 19c på Docker”

 • Alexander Andersson,
 • Upbase

Disclaimer: Vi utgår ifrån att du har ändamålsenliga licenser i den mån det behövs när du testar ovan - återkom om du har frågor eller funderingar kring det!

Kontakta mig!

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .