2019-08-12

Oracle

SQL server

Oracle och Microsoft i molnsamarbete

 

I början av juni meddelade Oracle och Microsoft att de kommer att integrera sina moln med varandra.

Detta är en spännande nyhet som kommer att göra att det enklare att lösa vissa av de utmaningar som finns för företag som både använder (eller är på väg att använda) Microsoft och Oracle molntjänster.

Bland annat kommer samarbetet att innebära

-Cross-cloud nätverk med hög bandbredd mellan Oracle Cloud och Azure som innebär att man via Oracle Fastconnect eller Microsoft ExpressRoute, utan inblandning från 3:de part, kan interagera mellan molnen. Än så länge är detta bara tillgängligt i USA, men kommer succesivt att byggas ut över världen.

-Enklare identitetshantering. Kunder som använder båda molnen kan använda Single Sign On och få en mer konsekvent identitetskontroll i båda molnen vilket minskar komplexiteten. Till exempel kan man använda Microsofts Active Directory som "identitetsleverantör" för resurser inom Oracle Cloud.

-Tillämpningar kan nu "köras" över båda molnen - till exempel kan en applikation köras i Azure, men med databasen i Oracle Cloud.

Läs mer från Microsoft respektive Oracle på nedan länkar:

https://news.microsoft.com/2019/06/05/microsoft-and-oracle-to-interconnect-microsoft-azure-and-oracle-cloud/

https://www.oracle.com/se/cloud/oci-azure.html

Kontakta mig!

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .