Teknikområde

Oracle

Vi har mer än 100 manårs erfarenhet av drift och utveckling inom Oracle.

Vi på Upbase är stolta över att vara ett av Sveriges kompetenstätaste företag inom Oracle.

Vi har under de senaste 10 åren jobbat som DBA:er i några av Sveriges mest utmanande och transaktionsintensiva Oracleprojekt.

Vi har erfarenhet från hundratals kunder där vi, tillsammans med kunden, tagit fram Oraclebaserade informationsplattformar och lösningar med fokus på tillgänglighet, skalbarhet, prestanda och säkerhet.

Vi jobbar med lösningar ”on prem” och i Oracle Cloud, och vill du göra en resa mot molnet ser vi till att den blir både genomförbar och effektiv.

Ni kan anlita oss både i konsultuppdrag eller som samarbetspartner inom ramen för Upbase BaseCenter, där ni får en personoberoende driftslösning dygnet runt, året om.

Använder du Oracle kan vi hjälpa dig med:

Migrering

Vi har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar.

Databasanalys

Vi genomför analyser utifrån olika utmaningar och frågeställningar som prestanda, säkerhet, redundans och licensiering.

Plattformsdesign

Vi har lång erfarenhet av att designa databasplattformar för Oracle, MSSQL, MySQL där avvägningar oftast ska göras avseende säkerhet, prestanda, integration och pris.

Övervakning

Vi hjälper dig skapa proaktiv övervakning av databaserna med hjälp av bland annat tröskelvärden. Så långt som möjligt lyckas vi då förebygga vi fel, snarare än att behöva åtgärda dem när de väl har inträffat.

Hur kan vi hjälpa dig?