Teknikområde

PostgreSQL

En fantastisk databashanterare som i väldigt många tillämpningar kan ersätta licensierade alternativ

PostgreSQL

Vid sidan av MySQL är PostgreSQL vårt främsta val när det kommer till databaser baserade på öppen källkod.

PostgreSQL har över 30 års fortlöpande utveckling på nacken och används av ett stort antal globala företag i kritiska tillämpningar.

I tio års tid har vi byggt, driftat och förvaltat ett antal större PostgreSQL-plattformar och på senare tid har vi också utfört en hel del migreringar från licensierade alternativ till PostgreSQL.

Som för alla andra databaser vi hanterar finns vi tillgängliga dygnet runt, året om när du behöver experthjälp inom PostgreSQL.

Använder du PostgreSQL kan vi hjälpa dig med:

Migrering

Vi har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar.

Databasanalys

Vi genomför analyser utifrån olika utmaningar och frågeställningar som prestanda, säkerhet, redundans, och licensiering.

Plattformsdesign

Vi har lång erfarenhet av att designa databasplattformar för Oracle, MSSQL, MySQL där avvägningar oftast ska göras avseende säkerhet, prestanda, integration och pris.

Övervakning

Vi hjälper dig skapa proaktiv övervakning av databaserna med hjälp av bland annat tröskelvärden. Så långt som möjligt lyckas vi då förebygga vi fel, snarare än att behöva åtgärda dem när de väl har inträffat.

Hur kan vi hjälpa dig?