2019-05-22

SQL server

SQLServer 2019 CTP 3.0

 

Nu tillgängligt för produktion.

Microsoft meddelade nyss att SQL Server 2019 CTP 3.0 nu finns tillgängliga för er som är med i “Early Adoption Program”. Den här versionen är den första som faktiskt går att köra i produktion.

Läs hela nyheten här:

https://cloudblogs.microsoft.com/sqlserver/2019/05/22/sql-server-2019-community-technology-preview-3-0-is-now-available/

Mer köttig info om CTP 3.0. Läs här:

https://docs.microsoft.com/en-us/sql/sql-server/what-s-new-in-sql-server-ver15?view=sqlallproducts-allversions

Kontakta mig!

 • Jag heter
 • och är från
 • Hidden

  Rad 2

 • företaget
 • .
 • Ni kan kontakta
 • Hidden

  Rad 2

 • mig på tel
 • eller via min e-post
 • Hidden

  Rad 3

 • .