Teknikområde

Microsoft SQL Server

Vi ansvarar för drift och förvaltning av tusentals SQLServer-databaser

SQLServer

Microsoft SQLServer har tagit rejäla marknadsandelar under det senaste decenniet.

Vi på Upbase har naturligtvis följt med i den utvecklingen och vi driftar och förvaltar idag flera tusen SQLServer-databaser åt våra kunder. Detta gör oss sannolikt till störst i landet inom området.

Att SQLServer vuxit så snabbt och varit så lättillgängligt har dock lett till att vi ser att många implementationer har degenererat.

Det finns ofta allt för många databasservrar installerade, ofta med flera olika versioner. Licenskostnaderna skjuter därför i höjden och det blir svårt att sköta en sammanhållen drift. Det går mycket tid åt att hantera varje enskild databasimplementation och man kan inte uppnå några synergieffekter.

Vi är experter på att konsolidera och strukturera upp databasplattformarna och vi ser till att era licenskostnader hålls så låga som möjligt. Samtidigt får ni en drift som är enhetlig, robust och skalbar.

Använder du SQLServer kan vi hjälpa dig med:

Migrering

Vi har lång praktisk erfarenhet av stora komplexa migreringar mellan olika databasplattformar.

Databasanalys

Vi genomför analyser utifrån olika utmaningar och frågeställningar som prestanda, säkerhet, redundans, och licensiering.

Plattformsdesign

Vi har lång erfarenhet av att designa databasplattformar för Oracle, MSSQL, MySQL där avvägningar oftast ska göras avseende säkerhet, prestanda, integration och pris.

Övervakning

Vi hjälper dig skapa proaktiv övervakning av databaserna med hjälp av bland annat tröskelvärden. Så långt som möjligt lyckas vi då förebygga vi fel, snarare än att behöva åtgärda dem när de väl har inträffat.

Hur kan vi hjälpa dig?